o Carte
i

Fliessgewässermonitoring Macun

Projet de recherche
Date/période suivante: 01.01.2019 - 31.12.2019
  • Description
  • Carte

Données/période de mise en oeuvre

01.01.2019 - 31.12.2019

Responsabilité du projet de recherche

Forschung Schweizerischer Nationalpark
Ruedi Haller
Chastè Planta-Wildenberg
7530 Zernez
Tel. +41 (0)81 851 41 11

www.nationalpark.ch

Contacts

Forschung Schweizerischer Nationalpark
Ruedi Haller
Chastè Planta-Wildenberg
7530 Zernez
Tel. +41 (0)81 851 41 11

www.nationalpark.ch

Schweizerischer Nationalpark - Fliessgewässermonitoring Macun

Christopher Robinson, Christa Jolidon
Abteilung Aquatische Ökologie, EAWAG

Fliessgewässermonitoring Macun

Feldarbeiten: Ende Juli

Christopher Robinson, Christa Jolidon
Abteilung Aquatische Ökologie, EAWAG

Projekt Nr. 1007